Slukhål

Ett slukhål (även kallat sjunkhål,[1] eller glaciärbrunn[2] om det finns på en glaciär) är ett naturligt bildat dräneringshål där vatten leds ner från is- eller markytan till djupare liggande tunnelsystem. Slukhål förekommer främst i karstområden men även på glaciärer. Om ett slukhål bildas plötsligt, genom att taket på en underjordisk grotta kollapsar, är den korrekta termen för detta en instörtningsdolin.[3]

Slukhål på glaciärer kallas glaciärbrunnar. De leder ner smältvatten från ytan till de vattendrag som i glaciärens botten leder ut vattnet till glaciärens framkant, i bland flera kilometer bort.

Även på istäckta sjöar och vattendrag bildas slukhål. De kallas ibland även slurkhål[4] Regn– eller smältvatten på isytan har högre densitet än isen, så vattnet letar sig ner i sprickor i isen som sakta kan vidgas till slukhål. Sådana slukhål är oftast bara någon decimeter i diameter men kan i ovanliga fall bli uppemot två meter i diameter. Slukhålen kan vara svåra att se när isen är vattentäckt, och om till exempel en långfärdsskridskoåkare fastnar med ena skridskon och benet i ett slukhål kan detta ge upphov till allvarliga skador.

En reaktion på ”Slukhål

  1. Avdelning skridskon sitter fast på benet:
    ” om till exempel en långfärdsskridskoåkare fastnar med ena skridskon och benet i ett slukhål kan detta ge upphov till allvarliga skador.”

Kommentarer inaktiverade.